اخلاق در وکالت

بند یک ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری برای ارتکاب اعمال و رفتار منافی شئون وکالت مجازات انتظامی درجه ۴ پیش بینی کرده است که کیفر ارتکاب بشرح بند ۴ ماده ۷۶ تنزل درجه است . برای آگاهی دقیق از مصادیق رفتار خلاف شان وکیل دادگستری لزوماً باید بدانیم شان وکیل دادگستری چیست بنظر در معنای وسیع هر عمل خلاف قانون و خلاف اخلاق که مقبول عامه نباشد خلاف شان وکیل دادگستری است .

قانون گذار در قوانین مختلف از جمله مواد ۶۶۶ الی ۶۷۳ قانون مدنی ۱۵ اصلاحی ۲۲-۲۳-۲۵-۲۸- اصلاحی۲۹ الی ۳۴ – ۳۶ الی۴۵ لایحه استقلال کانون ۱۲ و ۱۹ تشکیل صندوق تعاون وکلا مواد ۳ و۴ و۶ تبصره الحاقی به ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت و ۱۱ همان قانون ماده ۳۱ اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تبصره ۳ همان ماده مواد ۳۹-۴۱ الی۴۳ –۸۰-۱۰۱ نظامنامه قانون وکالت مواد ۵۵ الی ۶۵ آئین نامه لایحه قانونی استقلال مواد ۷۰-۷۹-۸۰-۸۲ تبصره یک ماده ۲۲ آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - ماده ۱۵ آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری تکالیفی برای وکلای دادگستری مقررداشته که تخلف از آنها بعضاً موجب کیفر انتظامی و بعضی از آنهاخلاف شان وکیل دادگستری است

بعضی اعمال نانوشته در قوانین و آئین نامه ها نیز عرفاً خلاف شان است و موضوع بحث ما همین اعمال است واضح است که جامعه از وکیل دادگستری انتظاری فراتر از یک فرد عادی دارد ارتکاب بعضی اعمال از اشخاص عادی قابل تحمل است ولی از وکیل دادگستری خیر .

قداست کاروکالت نیز در گرو عدم انجام اعمالی است که مقبول نظر عامه نیست جامعه از وکیل دادگستری در زندگی شخصی و اجتماعی انتظار احترام به حقوق دیگران - انجام تعهدات اخلاقی و قانونی را دارد .در این خصوص که تخلفات انتسابی به وکلای دادگستری به حوزه وکالتی آنها مربوط می شود و یا قابل تسری به زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها نیز مرتبط است ،، هیات عمومی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری نظر دوم را مرجح و مورد تائید قرار می دهد.

رای مورخ ۲۴/۸/۸۳ این هیات مقرر است بر اینکه (( هرچند از ظاهر مواد آئین نامه تخلفات چنین مستفاد می شود که اعمال و رفتار وکیل دادگستری در آنجا که به عنوان خلاف شان مد نظر قرار گرفته ، اعمال و رفتاری است که باید رابطه علیت با وظیفه وکالتی وی داشته باشد لیکن در همین آئین نامه مواردی نیز آورده شده است که خارج از این محدوده و حوزه قرار دارد مثل تجاهر به استعمال مسکر و افیون در ماده ۷۹ که صرفاً جنبه شخصی دارد علاوه بر این در قسم نامه که تخلف از آن در بند ۳ ماده ۸۱ پیش بینی شده و تعین مجازات گردیده است تصریح دارد که وکیل دادگستری در امور شخصی خود باید راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و مدافع حق باشد که ناظر به جهات اخلاقی وکیل دادگستری است لذا رای شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون در پرونده **/*** که بر محکومیت وکیل مشتکی عنه در تجدید فراش با عدم رضایت همسر خود و بدون تحصیل مجوز قانونی صادر شده نتیجه مرجح و مورد تائید است .))

مستفاد از رای مذکور اینکه عمل خلاف شان حتماً نباید در ارتباط با وظیفه وکالتی وکیل باشد بلکه قابل تسری به امور شخصی او نیز هست . هرچند اخیراً و به تاریخ ۱/۸/۸۴ حکمی از شعبه اول محکمه انتظامی کانون مرکز صادر که عمل وکیل دادگستری را در صورتیکه در ارتباط با وظیفه وکالتی وکیل نباشد خلاف شان و قابل کیفر انتظامی ندانسته است اگر قبول داریم که حرفه وکالت در شرع مقدس اسلام و قانون از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار است و چنانچه نظر بر اعتلای مقام وکالت داریم که حتماً اینطور است قبول نظر هیات عمومی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز اقرب به صواب است که خلاف موازین قانونی و اخلاقی نیز نیست کما اینکه دادسرای انتظامی کانون مرکز نیز بر همین عقیده است .

/ 0 نظر / 131 بازدید