سوال:

با سلام - خانه ای به متراژ 928 متر میان 3 برادر و 2 خواهر به ارث رسیده است . یکی از برادران سهم برادر دیگر را طی سند عادی خریداری نمود و بر اساس ماده 147 سند گرفت . یکی از خواهران درخواست ابطال سند نمود و دادگاه به نسبت سهم خواهر 116 متر رای به ابطال سند فوق داده است . آیا سند کلا باطل میشود یا بخشی از آن ؟ در صورت ابطال  ،  سند فوق به چه شکلی در میاید لطفا توضیح دهید .

پاسخ:

ابطال سند مستلزم رسیدگی به دعوی ابطال معامله فضولی برادر به جای خواهر است یعنی خواهری که سهم وی توسط برادرش به برادر دیگر واگذارشده است، بدوا" باید تقاضای ابطال این معامله رابه لحاظ فضولی بودن آن وسپس ابطال سند صادرشده دراجرای ماده 147رابخواهد.

بدین صورت حکم به ابطال سند نسبت به سهم خواهری که اجازه معامله فضولی رانداده صادرمی شود ومنتقل الیه نسبت به میزانی که خود از ماترک ارث می برده و آن قسمت ازماترک که صحیحا به وی منتقل شده است براساس حکم دادگاه سند اصلاحی مشاعی خواهدگرفت

/ 0 نظر / 20 بازدید