# تصرف_عدوانی

*** *** قلم یا کلنگ *** ***

                                  نظــــــــم : عارفی از کوه به صحـرا گذشت                  دید عَـــزاریل به دامـــــان دشت دل ز غــــــم وسوســــه پرداخته                   دیــــــده ز نیرنگْ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید